OneHousing
agent
CHUYÊN VIÊN ONEHOUSING
Nguyễn Hữu Bảo
Mã: 1020970997

Liên hệ

Giới thiệu bản thân

Với kinh nghiệm tư vấn hơn 1000 khách hàng và cộng tác làm việc với các CĐT uy tín nhất trên thị trường BĐS. Bảo tự tin sẽ là người cố vấn giúp anh chị lựa chọn căn hộ và tài chính phù hợp nhất.

Gọi
Liên hệ
Chat