OneHousing
Onehousing
agent
CHUYÊN VIÊN ONEHOUSING

Nguyễn Xuân Hải

Mã: 1016378593

Liên hệ

Giới thiệu bản thân

Xuất phát là một thạc sỹ Quản lí đất đai, trải qua rất nhiều kinh nghiệm trong nhiều phân khúc bất động sản, khách hàng luôn hài lòng với sự nhiệt tình và hoàn toàn yên tâm, tin tưởng với dịch vụ mà Xuân Hải đem lại. Nếu bạn chưa hài lòng với môi giới hiện tại, chắc chắn, tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn!

Gọi
Liên hệ
Chat