OneHousing
agent
CHUYÊN VIÊN ONEHOUSING
Phạm Vũ Hải
Mã: 1015926793

Liên hệ

Giới thiệu bản thân

Tôi đã hỗ trợ khách hàng thắng lợi trong những thương vụ đầu tư Bất động sản của họ. Tôi không phải là người bán hàng đơn thuần mà tôi là người tư vấn, quản gia cho khách hàng của mình. Tiền của khách hàng cũng như của chính tôi. Tôi có trách nhiệm trong việc chọn lựa dự án, chọn sản phẩm tốt nhất cho khách hàng thân yêu của mình.

Gọi
Liên hệ
Chat