OneHousing
Onehousing
agent
CHUYÊN VIÊN ONEHOUSING

Nguyễn Lê Hải Ly

Mã: 1012022908

Liên hệ

Giới thiệu bản thân

Giúp đỡ khách hàng của mình tìm được lựa chọn tốt nhất, tìm được sản phẩm tốt nhất, được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đó là tiêu chuẩn tôi luôn đặt ra cho bản thân trong nghề môi giới bất động sản, tôi yêu công việc của mình và làm việc bằng cả trái tim vì sự thỏa mãn của khách hàng. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực - Great by choice.

Gọi
Liên hệ
Chat