OneHousing
agent
CHUYÊN VIÊN ONEHOUSING
Nguyễn Hữu Nguyên
Mã: 1011983999

Liên hệ

Giới thiệu bản thân

Với nhiều năm tác chiến với các CĐT lớn cũng như đào tạo được một lượng sales chất lượng. Tôi tin rằng sẽ định hướng và giúp các bạn tốt nhất.

Dự án đang bán

Gọi
Liên hệ
Chat