OneHousing
Onehousing
agent
CHUYÊN VIÊN ONEHOUSING

Nguyễn Hữu Nguyên

Mã: 1011983999

Liên hệ

Giới thiệu bản thân

Với nhiều năm tác chiến với các CĐT lớn cũng như đào tạo được một lượng sales chất lượng. Tôi tin rằng sẽ định hướng và giúp các bạn tốt nhất.

Gọi
Liên hệ
Chat