Onehousing
Nguyễn Đức ToànAgent Verified
Nguyễn Đức Toàn
Chuyên viên môi giới OneHousing

1017762011
Địa chỉ
Phường Giang Biên,Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội

Giới thiệu bản thân

Với phương châm "Khách hàng là người nhà, phục vụ khách hàng là niềm vui và bán hàng phải từ tâm", Đức Toàn đã giúp rất nhiều khách hàng mua và bán bất động sản từ để ở, đến đầu tư. * Khách hàng sẽ thấy hài lòng khi tìm đến Toàn để tư vấn, mua để ở hoặc để đầu tư. * Hãy liên lạc với Toàn, Toàn sẽ cho bạn hài lòng về sản phẩm bất động sản bạn đang tìm hiểu! "Tài sản thực - Giá trị thực"