Onehousing
Nguyễn Tùng LâmAgent Verified
Nguyễn Tùng Lâm
Chuyên viên môi giới OneHousing

1011340121
Địa chỉ
Phường Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội

Giới thiệu bản thân

Mang đến sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong suốt quá trình tư vấn và mong muốn trở thành đồng minh quan trọng đối với khách hàng mỗi khi họ ra quyết định, Lâm luôn trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình mua bán bất động sản của khách hàng. Lâm hỗ trợ khách hàng có được chính xác những gì họ đang tìm kiếm,với giá trị tốt nhất có thể. "Don't watch the clock, do what it does. Keep going!"