Lãi suất ngân hàng SCB (Liên tục cập nhật)
Lãi suất ngân hàng SCB (Liên tục cập nhật)

Lãi suất ngân hàng SCB (Liên tục cập nhật)

Tài chính
17/03/2023
Diễm Lê

Trang thông tin OneHousing thường xuyên cập nhật lãi suất ngân hàng mới nhất để các nhà đầu tư cân đối dòng tiền cũng như có quyết định sáng suốt, nhanh chóng trong các giao dịch bất động sản.

Nội dung bài viết:

  1. Cập nhật lãi suất ngân hàng SCB tháng 10/2022
  2. Biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy
  3. Biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online
  4. Cập nhật lãi suất ngân hàng SCB tháng 8/2022

Cập nhật lãi suất ngân hàng SCB tháng 10/2022

Các sản phẩm các như chứng chỉ tiền gửi và hình thức gửi tiết kiệm tại quầy được SCB điều chỉnh tăng lên khoảng 1 điểm %. Mức lãi suất ngân hàng SCB cao nhất là 8,9%/năm áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi 8,9%/năm với kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất ngân hàng SCB dành cho tiền gửi lĩnh lãi trước tiếp tục niêm yết với mức 4,83 - 6,86%/năm (1 - 36 tháng) và lãi hàng tháng là 4,92 - 7,18%/năm (2 - 36 tháng). Tại kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng SCB ấn định lãi suất là 4,9%/năm. Kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng, ngân hàng SCB niêm yết lãi suất chung là 5%/năm, có cùng mức tăng là 1 điểm % so với tháng trước.

Đối với các kỳ hạn khác, lãi suất ngân hàng SCB không có thay đổi so với tháng trước. Trong đó, khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 6%/năm. Kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng lần lượt được ấn định lãi suất từ 6,3%/năm đến 6,7%/năm.

Tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng SCB là 7,3%/năm, đây mức lãi suất cao nhất được ghi nhận.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, ngân hàng SCB điều chỉnh tăng lãi suất tăng đối với một số kỳ hạn, khung lãi suất nằm trong vùng từ 5%/năm đến 7,55%/năm dành cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy

Dưới đây là biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy, cập nhật tháng 10/2022.

Loại tiền gửi

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi hàng năm 

Lĩnh lãi hàng 6 tháng 

Lĩnh lãi hàng quý 

Lĩnh lãi hàng tháng 

Lĩnh lãi trước 

Không kỳ hạn

 

 

 

 

0,50

 

Có kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

1 tháng

4,90

 

 

 

 

4,83

2 tháng

5,00

 

 

 

4,92

4,85

3 tháng

5,00

 

 

 

4,93

4,86

4 tháng

5,00

 

 

 

4,94

4,87

5 tháng

5,00

 

 

 

4,95

4,88

6 tháng

6,00

 

 

5,94

5,90

5,80

7 tháng

6,30

 

 

 

6,18

6,04

8 tháng

6,40

 

 

 

6,27

6,10

9 tháng

6,50

 

 

6,38

6,35

6,16

10 tháng

6,60

 

 

 

6,42

6,22

11 tháng

6,70

 

 

 

6,50

6,27

12 tháng

7,30

 

7,16

7,08

7,03

6,75

15 tháng

7,30

 

 

7,02

6,96

6,63

18 tháng

7,30

 

7,03

6,96

6,91

6,52

24 tháng

7,30

7,05

6,91

6,84

6,79

6,30

36 tháng

7,30

6,82

6,68

6,61

6,57

5,91

Biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy. Nguồn: SCB

Biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online

Dưới đây là biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online, cập nhật tháng 10/2022.

KỲ HẠN

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

Lĩnh lãi trước

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi cuối kỳ

31, 39, 45 ngày

4,83

5,00

1 tháng

4,83

 

5,00

2 tháng

4,85

4,92

5,00

3 tháng

4,86

4,93

5,00

4 tháng

4,87

4,94

5,00

5 tháng

4,88

4,95

5,00

6 tháng

6,60

6,75

6,85

7 tháng

6,61

6,78

6,90

8 tháng

6,62

6,81

6,95

9 tháng

6,62

6,83

7,00

10 tháng

6,63

6,86

7,05

11 tháng

6,64

6,89

7,10

12 tháng

6,77

7,06

7,30

13 tháng

6,86

7,06

7,45

15 tháng

6,82

7,18

7,50

18 tháng

6,74

7,16

7,55

24 tháng

6,51

7,03

7,55

36 tháng

6,09

6,79

7,55

Biểu lãi suất ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online. Nguồn: SCB

Cập nhật lãi suất ngân hàng SCB tháng 8/2022

Mức lãi suất ngân hàng SCB vào thời điểm tháng 8/2022 là 7,55%/năm. Lãi suất huy động dành cho khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 60 tháng dao động từ 4%/năm đến 7,3%/năm, lãi cuối kỳ.  

Đặc biệt, tại ngân hàng SCB, mức lãi suất tiết kiệm online sẽ cao hơn từ 0,2 %/năm đến 0,85%/năm so với khi gửi tại quầy. SCB còn triển khai thêm lãi suất cho các kỳ hạn ngắn 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày với mức lãi suất đều là 4%/năm.

Lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng SCB

(Cập nhật tháng 8/2022)

Kỳ hạn

Tiền gửi tiết kiệm online

Lĩnh lãi trước

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi cuối kỳ

31, 39, 45 ngày

3,87

-

4

1 tháng

3,87

-

4

2 tháng

3,88

3,93

4

3 tháng

3,89

3,94

4

4 tháng

3,9

3,95

4

5 tháng

3,91

3,96

4

6 tháng

6,6

6,75

6,85

7 tháng

6,61

6,78

6,9

8 tháng

6,62

6,81

6,95

9 tháng

6,62

6,83

7

10 tháng

6,63

6,86

7,05

11 tháng

6,64

6,89

7,1

12 tháng

6,77

7,06

7,3

13 tháng

6,86

7,06

7,45

15 tháng

6,82

7,18

7,5

18 tháng

6,74

7,16

7,55

24 tháng

6,51

7,03

7,55

36 tháng

6,09

6,79

7,55

Nguồn: Ngân hàng SCB

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng SCB dành cho khách hàng cá nhân

(Cập nhật tháng 8/2022)

Loại tiền gửi

Lĩnh lãi cuối kì (%/năm)

Lĩnh lãi hàng năm (%/năm)

Lĩnh lãi hàng 6 tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi trước (%/năm)

Không kỳ hạn

 

 

 

 

0,2

 

Có kỳ hạn

 

 

 

 

 

 

1 tháng

4

 

 

 

 

3,87

2 tháng

4

 

 

 

3,93

3,88

3 tháng

4

 

 

 

3,94

3,89

4 tháng

4

 

 

 

3,95

3,9

5 tháng

4

 

 

 

3,96

3,91

6 tháng

6

 

 

5,94

5,9

5,8

7 tháng

6,3

 

 

 

6,18

6,04

8 tháng

6,4

 

 

 

6,27

6,1

9 tháng

6,5

 

 

6,38

6,35

6,16

10 tháng

6,6

 

 

 

6,42

6,22

11 tháng

6,7

 

 

 

6,5

6,27

12 tháng

7,3

 

7,16

7,08

7,03

6,75

15 tháng

7,3

 

 

7,02

6,96

6,63

18 tháng

7,3

 

7,03

6,96

6,91

6,52

24 tháng

7,3

7,05

6,91

6,84

6,79

6,3

36 tháng

7,3

6,82

6,68

6,61

6,57

5,91

Nguồn: Ngân hàng SCB

(Xem chi tiết về lãi suất SCB tại website ngân hàng SCB:  https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat )

Xem thêm:

onehousing image
Chia sẻ ý kiến đánh giá

Đăng nhập để tham gia bình luận bài viết

Gợi ý bất động sản
Xem tất cả
Cam kết không làm phiền, gọi đúng giờ
Bảo mật thông tin cá nhân
Nhận tư vấn
Xem dự án
Đăng ký email để nhận thông tin mới nhất, đồng ý với Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin của OneHousing
Tầng 1, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Hotline: 1800 646 466
Công ty Cổ phần One Mount Real Estate là thành viên của One Mount Group
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0109178175.
Đăng ký lần đầu: ngày 11/05/2020, Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
© 2021 Bản quyền thuộc về OneHousing.vn